BEQUES ESPORTIVES

redaccio
Added by 28/09/2017

L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha obert enguany un nou programa de beques per a facilitar que els joves de les famílies amb menys recursos del municipi participen en les activitats de les Escoles Esportives i que ningú es quede fora per raons econòmiques. El consistori vol així promocionar l’esport entre la població escolar, fomentant hàbits higiènics i saludables a través de la iniciació esportiva i consolidar les entitats esportives de la localitat.
El termini per a presentar les sol·licituds ja està obert i tots el que vulguen presentar els seus documents ho fer poden a través del registre d’entrada de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 09:00 a 14:30. El termini s’ha ampliat i tots el que vulguen optar a la beca ho podran fer el 20 d’Octubre.
Els sol·licitants hauran d’estar empadronats en La Pobla de Vallbona i ser menors de 16 anys. Com a requisit per a ser becat caldrà assistir i participar de manera activa durant tot el curs en les activitats de l’escola esportiva triada.
Està previst que es concedeixen dos tipus d’ajudes. Beques al 100%, que cobriran el total del cost d’inscripció i participació i beques al 50% que només cobriran la meitat del cost. Solament podran beneficiar-se d’una beca per persona i en tots els casos el sol·licitant haurà d’abonar l’import de l’equipació que li corresponga en la modalitat triada.
Per a la concessió d’estes subvencions es tindrà en compte principalment la situació econòmica de la unitat familiar.
Les beques d’esport solidari, ajudaran un any més a què les famílies i els seus xiquets continuen practicant esport i als clubs esportius a no perdre alumnat.
Per altra banda tambe s’han aprovat la convocatòria de la subvenció per a esportistes i clubs esportius de la Pobla de Vallbona que participen en competicions esportives de caràcter nacional i internacional per a l’any 2017. El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 d’octubre al 31 d’octubre de 2017, ambdós inclosos, a les oficines de L’Ajuntament. Les sol·licituds es presentaran per escrit i de forma individualitzada en impresos oficials que seran facilitats al mateix Ajuntament. Entre altres documents s’haurà de presentar una memòria i pressupost detallat de les despeses de la competició amb un model normalitzat que serà facilitat per l’Ajuntament i un certificat federatiu que acredite la participació de l’esportista o equip en la competició per la qual sol·licita la subvenció. Mes informació en el Facebook de l’esport municipal de la Pobla i la web de l’Ajuntament.

Simple Share Buttons