CONCESSIÓ EDIFICANT I CONSELL ESCOLAR

redaccio
Added by 13/04/2018

El passat 27 de març es ficava en marxa en La Pobla un nou òrgan de participació, en este cas es constituïa el consell escolar. Una primera reunió que arribava amb bones notícies per als 4 centres públics del municipi, ja que es confirmava la concessió d’un milió set-cents vint mil euros que provenen del pla «Edificant» de la Generalitat valenciana. El Llluis Vives amb 640000€, el Campes amb 30000, l’institut La Vereda amb nou-cents noranta-cinc mil i el mas de Tous amb 90000 seran les quantitats asignades a cada centre per a realitzar diverses reformes.

Al Lluís Vives es construirà un gimnàs, al pati de primaria, un menjador d’educació infantil, al mòdul d’infantil s’adequarà la instal·lació elèctrica i de l’aigua.

Al col·legi «El Campes» es prolongarà la coberta de l’entrada principal i s’habilitrà un espai per a fer un hort en la zona d’educació infantil.

La part més important de les inversions anirà destinada a l’institut de la Vereda amb l’adequació tèrmica i zonificació del sistema de calefacció en tres zones de tot l’edifici amb el pertinent estudi d’eficiència energètica, es construiran aules tècniques polivalents, s’instal·larà un extractor d’aire i pols als tallers AD.15 I AD.16, es renovarà el mobiliari a les aules del mòdul d’imatge personal i estètica i l’aula d’informàtica es dotarà mb 25 ordinadors nous.

El col·legi Mas de Tous rebrà noranta mil euros amb els quals s’adequarà el sol dels corredors exteriors i el mobiliari de jocs, instal·larà una barana al patí de les pistes esportives i també es procedira a la reparació de les peces perimetrals de la coberta del patí.
Estes inversions han sigut concedides per la Generalitat Valenciana a través del pla «Edificant», un pla que destina fons per a destinar-los a actuacions prioritaries dels centres educatius.

Simple Share Buttons