CONSELL MEDI AMBIENT

redaccio
Added by 01/06/2017

La primera cita va ser el passat dimarts al saló de plens de l’ajuntament. El carrec de Secretari del Consell va recaure, per consens, en Javier Ruiz com a membre del Voluntariat Ambiental.
També es triaren els membres per al Consell de Participació de la Manguilla, aquest òrgan de participació existeix des del nomenament de Paratge Natural Municipal però mai s’havia constituït formalment. Es proposen com a membres a Esther Rodriguez com a membre del Voluntariat Ambiental, ja que forma part dela grup que està realitzant una labor de divulgació i cura del paratge i a Juan Mendoza president de l’Associació de Veïns de Rincons per la seua proximitat al paratge.
Es va aprovar el Pla de Gestió i Conservació de la Manguilla. Un document que defineix les pautes d’actuació en el paratge per al pròxim any.

El Consell Sectorial de Medi Ambient i Planificació Territorial és un òrgan complementari municipal de caràcter informatiu, consultiu, de mediació, de control i seguiment, i de formulació de propostes, que promou la participació ciutadana en la gestió dels assumptes mediambientals i de planificació del municipi aportant un punt de vista multidisciplinari.

La pròxima convocatòria del Consell será en juliol. Les sessions del Consell son obertes i públiques a tota la població, podent participar amb veu, però sense vot.

Simple Share Buttons