CURS ANIMACIÓ HOSPITALÀRIA

redaccio
Added by 03/04/2018

L’internament hospitalari comporta en la infància hospitalitzada, una sèrie de desajustos i problemàtiques associades als processos de ruptura i d’adaptació a la nova realitat. En este sentit es crucial ocupar el temps lliure de l’hospitalització amb activitats ludico-educatives amb la finalitat d’adaptar al malalt al context hospitalari. Però estes activitats no les pot desenvolupar qualsevol persona i per a poder aplicar les tècniques i activitats s’ha de tindre una formació al respecte.

El curs té una durara de 15 hores, i esta especialment dirigit a joves i adults interessats a poder sumar-se al voluntariat dins dels hospitals per tal d’ajudar als més menuts durant l’estada en la qual veuen limitada la seua activitat. Una feina vocacional per tal de fer que els menuts siguen feliços en el temps que estiguen ingressats.

Amb la formació que els alumnes adquiriran al llarg de les 15 hores del curs aprendran a saber desenvolupar-se i a dominar tècniques d’animació, a dissenyar tallers i activitats lúdiques dins del marc de la pedagogia hospitalària.

Fomentar activitats d’educació en el temps lliure, saber actuar en processos grupals i educatius i desenvolupar tècniques i recursos d’animació d’activitats de temps lliure juntament amb altres importants conceptes per tal de fer que mentre que un menut estiga a l’hospital la seue estada allí siga amb la màxima felicitat.

Simple Share Buttons