FIRMA PRÈSTEC

redaccio
Added by 06/02/2018

L’Ajuntament de la Pobla ha signat amb dues entitats bancàries un préstec de 3 milions i mig d’euros, que es desglossen amb 2 milions amb una entitat i milió i mig amb l’altra. Esta quantitat, sumada a la inversió de recursos propis, permetrà invertir més de 4,5 milions.

Esta xifra va estar aprovada dins dels pressupostos generals de l’ajuntament per a l’any 2018, celebrat al ple ordinari del passat 9 de novembre. I anirà destinat íntegrament per a inversions en infraestructures i necessitats del municipi; concretament, per a carreteres, carrers i voreres, i actuacions de renovació dels serveis públics.

Com es va exposar al plenari, el consistori ha considerat que després de tres anys de superàvit consecutius i amb l’acabament del 2017 amb un 20% del deute, és possible fer-se càrrec d’este préstec que compleix amb l’objectiu de deute públic i amb la capacitat que té l’ajuntament.

Esta signatura es planteja com una pòlissa de crèdit, per tant s’anirà disposant del crèdit al llarg de l’any i es formalitzarà finalment, per la quantitat de la qual s’haja disposat.

Simple Share Buttons