FURGONETA QUALITAT AMBIENTAL

redaccio
Added by 01/06/2017

Després de dos mesos, a la parcel·la municipal del Mas de Tous la conselleria de medi ambient, a través de la xarxa valenciana de vigilància i control de la contaminació atmosfèrica han donat per finalitzat el període d’anàlisi de la qualitat de l’aire de la zona.

L’informe final està en procés, però les dades preliminars que s’han obtingut al llarg d’estos dos mesos que ha estat en funcionament, descarten la presència d’algun focus emissor, i per tant, no es detecta ni perill per a la salut ni per al medi ambient.

Des de l’ajuntament es va sol·licitar el trasllat. d’esta unitat de mesura. des del mas de Tous, fins a la urbanització Cap de l’horta, ja que este nucli residencial és un dels que més prop es troba d’una zona industrial. Dilluns es va procedir al trasllat i allí estarà fins que es tinguen dades fiables de la qualitat ambiental.

Un primer trasllat que podria no ser l’últim. Des de les institucions es vol poder obtindre el número més gran de dades possibles, per tal d’elaborar un mapa de la qualitat ambiental de la pobla el més complet possible. Al mateix moment també estan arreplegant-se informació i dades, amb inspeccions, visitant a les empreses susceptibles de poder tindre focus emissors contaminant. Totes les anàlisis que s’han realitzat han sigut a petició de l’Ajuntament, davant la preocupació d’alguns veïns que denunciaven l’emissió de contaminants a l’aire d’alguna empresa del polígon Cap de l’Horta.

Simple Share Buttons