GESTIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC

redaccio
Added by 23/04/2018

L’Ajuntament de La Pobla ha re municipalitzat el servei de reparació de la il·luminació municipal. En la pràctica, esta decisió suposa que s’incorporen dos electricistes a la brigada de serveis i manteniment. De la mateixa manera, s’adquireix, per mitjà de rènting un vehicle especialment adaptat per a canviar les llums de titularitat municipal que s’hagen de reparar. Este nou servei municipal va entrar en marxa el dia 1 d’abril.

Fins ara era una empresa privada la que s’encarregava d’actuar cada vegada que es detectava una incidència. Amb este nou servei que s’ha ficat en marxa és el personal de l’Ajuntament el que s’encarrega d’efectuar les actuacions per tal de corregir les fallades que es detecten. Que la gestió de l’enllumenat públic torna a mans municipals pretén donar una resposta més ràpida per part de l’administració, a més, d’efectuar una labor preventiva.

Esta nova gestió de l’enllumenat arriba poc mesos abans de la renovació del 70% de les llums de les zones residencials del municipi, gràcies al préstec de l’IDAE d’1.700.000. Es vol renovar aquelles llums que no donen el rendiment necessari i les que no funcionen a les zones residencials. Un pla que vol complir els objectius de donar llum, complir amb els principis d’eficiència energètica i amb les normatives d’emissions de CO2. Les llums antigues, seran renovades per llums de LEDS i d’halogenur metàl·lic

Simple Share Buttons