GUIA LLENGUATGE INCLUSIU

redaccio
Added by 02/07/2018

L’any passat es va repartir al funcionariat de l’ajuntament de La Pobla una guia per a que puguen utilitzar als seus escrits un llenguatge més inclusius i menys sexista. Una primera experiència, que un any després, ha anat més enllà i que ha donat peu a la publicació de la guia per a usar un llenguatge igualitari en l’administració local. Esta guia ha sigut presentada esta setmana als funcionaris i les funcionàries del consistori per a què siguen ells i elles els primers a poder fer ús de les recomanacions que presenta la guia.

La guia, editada en valencià, gràcies al treball de l’agencia AVIVA, busca que per mitjà de la utilització d’un llenguatge inclusiu els escrits siguen els més comunicatius i fàcils d’entendre amb un llenguatge natural i no artificial. La guia ofereix propostes i solucions amb exemples pràctics per que els documents oficials tinguen un llenguatge clar, senzill, comunicatiu, correcte i adequat a cada situació comunicativa.

Simple Share Buttons