MESURADOR DE CONTAMINACIÓ

redaccio
Added by 18/04/2017

La Xarxa de Vigilància i Control de la Contaminació de la Generalitat Valenciana ha atés la petició de l’Ajuntament de la Pobla i ha portat fins al municipi una estació mòbil per a mesurar la qualitat de l’aire de la nostra localitat.

Així, al llarg d’un mes, l’esplanada situada enfront de l’Ies La Vereda acollira a esta estació mòbil, que anirà recaptant dades en temps real i permetrà, una vegada finalitzat el període, fer un mapa de contaminació de l’aire de la Pobla.

L’estudi, a més, ha inclòs compostos químics que es poden trobar a la localitat, pel que s’han instal·lat tres filtres concrets que mesuren els nivells de benzé, tolué i xilé.

Esta estació està permanentment connectada amb el Centre de Control de la Conselleria de Medi Ambient i emet, en temps real, totes les dades recollides que, molt prompte, es podran consultar a la web.

Simple Share Buttons