NOU APARTAT WEB DE TRANSPARÈNCIA

redaccio
Added by 30/07/2018

Dins del seguiment del pla de participació ciutadana una de les accions previstes era definir nous espais per a propiciar la participació del veinat. Primerament va ser la creació de la web de participació i seguidament este portal web ha anat sumant espais amb els quals donar a la ciutadania opció de participar de la gestió i les decisions municipals. La web compta amb un nou apartat amb el qual es pot participar en la redacció de reglaments i ordenances.

Actualment en la web hi ha diferents reglaments i ordenances en les quals qualsevol ciutadà de La Pobla pot participar. A les consultes s’ha d’omplir un xicotet formulari a través del qual dóna l’oportunitat de participar amb suggeriments o comentaris. Són tres les consultes obertes. Una d’elles és reglamentar l’ús i distribució dels diferents centres municipals, entre ells els futurs centres socials de les urbanitzacions. També està oberta l’ordenança d’ús públic d’espais municipals i al mateix moment està en marxa la consulta per tal de crear un reglament regulador dels premis Poeta Llorente. Si volen més informació o desitgen participar només han d’accedir a la web de participació municipal i fer clic en l’apartat ordenances i reglaments.

Simple Share Buttons