TAXA CONSORCI

redaccio
Added by 15/06/2017

El rebut que passa el consorci València Interior, l’encarregat del tractament del fem que s’aboca als contenidors, s’ha reduit . La baixada suposa que un habitatge que l’any passat pagava 123 euros enguany passe a pagar 113, una rebaixa de la taxa que encara serà major ens tots aquells que de forma habitual han utilitzat la targeta del compte ambiental. El motiu d’esta rebaixa està en què s’ha abocat menys volum de fem que l’any passat el que fa que es rebaixe el cost del seu tractament. En l’any 2016 es tractaren més de 10 mil tones de residus i enguany la quantitat s’ha reduït fins a poc més de 9 mil. Un augment del fem separat que s’ha produït de manera significativa i que es la principal acció de la rebaixa d’esta taxa.

L’arreplegada d’una quantitat major de poda i el fet que el residu verd s’haja incrementat, i no mescla amb el fem normal, també fa que molt veïns passen a pagar una quantitat menor.

El consorci València interior entrava en funcionament en 2012 i s’encarrega de separar en una planta allò que no separem i reciclem a casa. Dóna servici a 61 municipis que paguen el cost del seu funcionament, al voltant de 19 milions d’euros, en funció del fem que no reciclem. Enguany l’oficina tributaria de la Diputació ,ha actualitzat el padró del consorci i estan arribant rebuts a veïns que no deuen de pagar-lo, davant de qualsevol dubte el millor és cridar al telèfon del servici de gestió tributaria de diputació en el 963 000 500, o fer la consulta en oficina d’atenció al ciutadà de l’ajuntament.

Simple Share Buttons